Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 12 2015

gooddaytodie

March 04 2015

gooddaytodie
5093 2d9c
Sponsored post
feedback2020-admin

February 28 2015

gooddaytodie
1012 47c5
gooddaytodie
gooddaytodie
W tęsknieniu za kimś nie chodzi o czas, który minął od kiedy ostatnim razem się widzieliście, czy rozmawialiście. Chodzi o te momenty kiedy robiąc coś zdajesz sobie sprawę, jak bardzo chciałabyś, by ta osoba była teraz przy tobie.
— anonim
Reposted fromtomowa tomowa viakomplikacja komplikacja
gooddaytodie

Przeznaczenie? Bzdura. Wszystko zależy od naszych decyzji.

— Carolyn Jess-Cooke
Reposted frommhsa mhsa viakomplikacja komplikacja
gooddaytodie
1243 f15e
Reposted fromxxxkarmacoma xxxkarmacoma viashake shake

November 23 2014

gooddaytodie
6340 2e80

October 08 2014

gooddaytodie
9926 e40f
Reposted frommisza misza viawayofevolving wayofevolving

September 08 2014

0608 a3d5 500
Reposted fromamatore amatore viaimchuckbasss imchuckbasss
gooddaytodie
Reposted fromAng3ll Ang3ll viasmutnazupa smutnazupa
gooddaytodie
4219 9e22
Reposted fromhypnotic8 hypnotic8 viared-trainers red-trainers
gooddaytodie
gooddaytodie
gooddaytodie

May 09 2014

gooddaytodie
1575 f9fa
Reposted fromnazarena nazarena viawayofevolving wayofevolving
gooddaytodie
9754 74bb
Reposted fromDoopamina Doopamina viawayofevolving wayofevolving

February 10 2014

February 09 2014

February 05 2014

gooddaytodie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...